Edictes

Exercici: 2019 Bop: 189-0 Edicte: 7559 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 132-0 Edicte: 5332 AJUNTAMENT D'URÚS Edicte de nomenament de tinent d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 132-0 Edicte: 5331 AJUNTAMENT D'URÚS Edicte de delegacions als regidors
Exercici: 2019 Bop: 132-0 Edicte: 5330 AJUNTAMENT D'URÚS Edicte de delegació d'atribucions del Ple a l'alcaldessa
Exercici: 2019 Bop: 107-0 Edicte: 4337 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Edicte d'exposició pública del compte general per a l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 78-0 Edicte: 2973 DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES Serveis Territorials a Girona Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acord d'adhesió de l'Ajuntament d'Urús a l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (codi de conveni núm. 17100322142019)
Exercici: 2019 Bop: 73-0 Edicte: 2752 AJUNTAMENT D'URÚS Edicte d'exposició pública de padrons fiscals
Exercici: 2019 Bop: 70-0 Edicte: 2708 AJUNTAMENT D'URÚS Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 38-0 Edicte: 1337 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'aprovació definitiva del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 29-0 Edicte: 945 MANCOMUNITAT PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa d'ocupació