Edictes

Exercici: 2020 Bop: 199-0 Edicte: 7227 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2020 corresponent a suplement de crèdit
Exercici: 2020 Bop: 177-0 Edicte: 6555 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 01/2020
Exercici: 2020 Bop: 152-0 Edicte: 5703 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 131-0 Edicte: 4496 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 01/2020
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3587 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació de la memòria valorada Pla de millora de la senyalització urbana d'Urús
Exercici: 2020 Bop: 112-0 Edicte: 3566 AJUNTAMENT D'URÚS - Exposició pública de padrons fiscals de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 111-0 Edicte: 3477 AJUNTAMENT D'URÚS - Exposició al públic del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 108-0 Edicte: 3463 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 53-0 Edicte: 1846 AJUNTAMENT D'URÚS - Elecció d'un jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2020 Bop: 39-0 Edicte: 1422 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació definitiva del pressupost de l'exercici 2020