NOTA INFORMATIVA. Subvencions per les següents actuacions.

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Urús subvencions per les següents actuacions  en les línies de subvencions que s’especifiquen:

——————————————————————————————————————————

Subvencions per a actuacions municipals per nevades

Any d’execució: 2021-

Neteja i manteniment de vials públics afectats per les nevades i glaçades.

Adquisició d’un enganxi tripulant davant, pala llevaneus, escampador de sal i pala carregadora.

——————————————————————————————————————————

Subvencions per actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis forestals

Línia 1- Suport als ajuntament per a la gestió forestal sostenible

Any d’execució: 2021-

Actuacions de millora i manteniment d’infraestructures per al foment de la ramaderia extensiva.

——————————————————————————————————————————

Subvencions Fons de Cooperació Econòmica – Cultural – Noves Tecnologies –  Camins

Any d’execució: 2021-

Fons Cooperació econòmica: Reforç enllumenat Passeig Camí de la Rota i enllumenat Camí Font del Veïnat

Fons camins: Actuacions en camins municipals

Fons de despeses culturals: Activitats Festes Populars

Fons de noves tecnologies: Actualització programaris i renovació maquinària