NOTA INFORMATIVA: Subvencions per les següents actuacions

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Urús subvencions per les següents actuacions  en les línies de subvencions que s’especifiquen:

Subvencions als ajuntaments de fins a 30.000 habitants de les comarques gironines per finançar projectes per facilitar l’accés a les noves tecnologies

Any d’execució: 2017- Millora dels equipaments informàtics


Subvencions per a actuacions municipals per nevades

Any d’execució: 2017- Neteja de vials públics afectats per les nevades


Subvencions per actuacions en camins rurals i en matèria forestal

Línia 1- Suport als ajuntament per actuacions en camins rurals i la prevenció d’incendis forestals

Any d’execució: 2017- Actuacions de sega de camins rurals I prevenció d’incendis forestals al municipi d’Urús.

Línia2- Suport als ajuntament per a la gestió forestal sostenible

Any d’execució: 2017 – Entubament de rec i neteja camí ramader


Subvencions Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

Any d’execució: 2017- Projecte d’adequació xarxa d’aigua potable carrer Coll de Jou i carrer del Pla al municipi d’Urús.

Any d’execució: 2017- Despeses Culturals- Activitats Festes Populars