NOTA INFORMATIVA: Subvencions per les següents actuacions

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Urús subvencions per les següents actuacions  en les línies de subvencions que s’especifiquen:

——————————————————————————————————————————

Subvencions per a actuacions municipals per nevades

Any d’execució: 2020

Neteja i manteniment de vials públics afectats per les nevades i glaçades

Adquisició d’un saler per la distribució de la potassa

——————————————————————————————————————————

Subvencions per actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis forestals

Línia 1- Suport als ajuntament per a la gestió forestal sostenible

Any d’execució: 2020

Adequació d’un abeurador i el seu entorn a la pista del refugi d’Urús

——————————————————————————————————————————

Subvencions del  Fons de Cooperació Econòmica- Cultural- Noves Tecnologies – Camins

Any d’execució: 2020

Fons cooperació econòmica: Pla de millora de senyalització urbana

Fons camins: Actuacions en camins municipals

Fons de despeses culturals-  Activitats Festes Populars

Fons de noves tecnologies:  Actualitzacions programaris  i renovació maquinària