NOTA INFORMATIVA: Subvencions per les següents actuacions

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Urús subvencions per les següents actuacions  en les línies de subvencions que s’especifiquen:


Subvencions per a actuacions municipals per nevades

Any d’execució: 2018- Neteja de vials públics afectats per les nevades


Subvencions per actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis forestals

Línia 1- Suport als ajuntament per a la gestió forestal sostenible

Any d’execució: 2018- Instal·lació d’abeurador al Refugi del Cortal d’En Vidal


Subvencions Fons de Cooperació Econòmica – Cultural – Noves Tecnologies –  Camins

Any d’execució: 2018- Pavimentació de ferm i voreres dels carrers

Any d’adquisició: 2018/2019- Adquisició vehicle

Any d’execució: 2018- Despeses Culturals:  Activitats Festes Populars

Any d’execució: 2018- Noves Tecnologies:  Actualitzacions programaris

Any d’execució: 2018- Camins:  Arranjament del Camí Vell de la Torre al Solà