NOTA INFORMATIVA: Atenció al públic per mitjans telemàtics

A Urús a 16 de març de 2020,

Atesa la situació d’emergència derivada de la pandèmia Covid-19, i tenint en compte les decisions adoptades pels òrgans de govern per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, que comporten el confinament majoritari de la població.

Atès que cal protegir la salut i seguretat dels veïns i veïnes, garantint-los la prestació dels serveis municipals bàsics i al mateix temps assegurar que els treballadors municipals no prenguin riscos sanitaris ni posin en risc la resta de veïns i veïnes

L’Ajuntament us comunica tots  que a les dependències municipals, durant 15 dies prorrogables, s’ha establert el teletreball i  les gestions que necessiteu realitzar a l’Ajuntament les haureu de fer  per mitjans no presencials a l’adreça d’ internet ajuntament@urus.cat

Així mateix  els dies laborables entre les 9 i les 13 hores se us posa a disposició el telèfon 650 03 62 02 on sereu atesos per temes IMPORTANTS I QUE NO PUGUIN ESPERAR.