MODIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA EL CALENDARI FISCAL DELS TRIBUTS LOCALS PER L’EXERCICI 2020

Havent-se modificat el calendari fiscal en el sentit d’allargar els terminis per ajudar als contribuents a fer front a l’impacte social i econòmic esdevingut com a conseqüència del COVID 19, posem en coneixement de tots el nou calendari pel present exercici 2020.

PRIMER PERÍODE: Fins al 30 d’abril.

  • Impost de circulació de vehicles

SEGON PERÍODE: del 15 d’abril al 14 de setembre

  • IBIS (urbana, rústega i característiques especials ). El rebuts domiciliats es cobraran el 13 d’agost
  • Taxes escombraries, clavegueram, aigua i cementiri. Els rebuts domiciliats es cobraran el 13 de juliol

TERCER PERÍODE: del 15 de setembre al 30 de novembre Impost

  • Activitats econòmiques.- Els domiciliats el 13 de novembre

LLOC DE PAGAMENT

  • DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
  • CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA RIPOLLÈS

Podeu descarregar tota la informació fent clic AQUÍ