Edictes del BOP

Exercici: 2021 Bop: 79-0 Edicte: 3208 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació inicial del Codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals de l'Ajuntament d'Urús
Exercici: 2021 Bop: 76-0 Edicte: 3096 AJUNTAMENT D'URÚS - Exposició pública de padrons corresponents a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 76-0 Edicte: 3093 AJUNTAMENT D'URÚS - Exposició pública del projecte de rehabilitació de la Torre de la Presó
Exercici: 2021 Bop: 75-0 Edicte: 3033 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 02/2021
Exercici: 2021 Bop: 19-0 Edicte: 540 MANCOMUNITAT PER A FINS D'INSTRUCCIO I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URUS - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 13-0 Edicte: 177 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació definitiva del pressupost general per al 2021
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9887 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial del pressupost, les bases d'execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l'exercici exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 245-0 Edicte: 9784 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 240-0 Edicte: 9284 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació inicial del pressupost municipal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 220-0 Edicte: 8384 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa d'ocupació per cobrir de forma temporal les possibles vacants en els llocs de treball de mestre, educador/a i monitor/a de menjador de la llar d'infants