Edictes del BOP

Exercici: 2019 Bop: 73-0 Edicte: 2752 AJUNTAMENT D'URÚS Edicte d'exposició pública de padrons fiscals
Exercici: 2019 Bop: 70-0 Edicte: 2708 AJUNTAMENT D'URÚS Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 38-0 Edicte: 1337 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'aprovació definitiva del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 29-0 Edicte: 945 MANCOMUNITAT PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa d'ocupació
Exercici: 2019 Bop: 28-0 Edicte: 789 AJUNTAMENT D'URÚS Anunci d'aprovació definitiva de modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2019 Bop: 16-0 Edicte: 303 AJUNTAMENT D'URÚS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 11054 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'exposició pública del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 239-0 Edicte: 10583 AJUNTAMENT D'URÚS Edicte d'exposició pública de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2018 Bop: 239-0 Edicte: 10582 AJUNTAMENT D'URÚS Edicte d'exposició pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 230-0 Edicte: 10128 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit