Edictes del BOP

Exercici: 2018 Bop: 193-0 Edicte: 8478 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de suplement de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 174-0 Edicte: 7783 AJUNTAMENT D'URÚS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient d'habilitació i suplement de crèdits 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 135-0 Edicte: 6184 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 117-0 Edicte: 5286 AJUNTAMENT D'URÚS Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 116-0 Edicte: 5224 AJUNTAMENT D'URÚS Edicte d'exposició pública d'un expedient de suplement i habilitació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 80-0 Edicte: 3436 AJUNTAMENT D'URÚS Edicte d'exposició pública del Document únic de protecció civil municipal
Exercici: 2018 Bop: 77-0 Edicte: 3291 AJUNTAMENT D'URÚS Edicte d'aprovació de padrons fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 25-0 Edicte: 776 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'aprovació definitiva del pressupost, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 18-0 Edicte: 608 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci de correcció d'errades
Exercici: 2018 Bop: 16-0 Edicte: 524 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INS­ TRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDAN­ YA I URÚS Anunci de licitació