Edictes del BOP

Exercici: 2020 Bop: 9-0 Edicte: 52 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació definitiva d'un expedient modificació de crèdit
Exercici: 2020 Bop: 7-0 Edicte: 18 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Anunci d'aprovació inicial pressupost Mancomunitat per a 2020
Exercici: 2019 Bop: 237-0 Edicte: 9732 AJUNTAMENT D'URÚS Edicte d'exposició pública de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2019 Bop: 237-0 Edicte: 9724 AJUNTAMENT D'URÚS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 233-0 Edicte: 9680 AJUNTAMENT D'URÚS Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 220-0 Edicte: 8951 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 211-0 Edicte: 8446 AJUNTAMENT D'URÚS Edicte referent a un acord del Ple
Exercici: 2019 Bop: 211-0 Edicte: 8445 AJUNTAMENT D'URÚS Edicte referent a un acord del Ple
Exercici: 2019 Bop: 209-0 Edicte: 8358 AJUNTAMENT D'URÚS Edicte d'exposició pública del pressupost general per a l'exercici 2020, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2019 Bop: 189-0 Edicte: 7559 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 1/2019